Vermogen| Financiën

Beheer van het vermogen LCSVM

jaarverslag2018 lcsvm

 

 

 

Living Christ Spirit and Voice ministry ontvangt gelden van donatie en sponsors.

Onze Sponsoren zijn

Stichting Eloks foundation,

Stichting Helpin international

Westinga Global audit

 Het vermogen dat op bankrekening van de kerkelijke instelling komt wordt beheer door  voorzitter en penning meester.  Er zijn geen medewerkers die vaste loon ontvangen van  onze gemeente. Bij beëindiging van de Stichting Living Christ Spirit and Voice Ministry zal het resterende vermogen overgaan naar baptistengemeente Amsterdam.

fullsizeoutput_d79