Ambities & Doelstellingen

Ambities 

De komende twee jaar (vanaf 25-05-2017 tot 25-02-2019) wil LCSVM in Amsterdam Noord activiteiten organiseren voor een ieder die een ontmoeting wil met de Heer Jezus.

Een Praise en worship team oprichten die gebruikt maakt van muzikale instrumenten, waarmee alle bezoekers God kunnen aanbidden met zang dans en muziek.

Onderwijs geven uit Gods woord door 3 vaste Evangelisten die lid zijn van de gemeente.

Gast predikers zullen ook uitgenodigd worden.

Samen leren bidden met en voor elkaar.

Ook zullen wij de komende twee jaren tenminste 2 gastpredikers uitnodigen die de bezoekers komen ondersteunen met Gods woord.

In de zomervakantie tussen juli en augustus vanaf 2017 tot 2019 organiseren Het barbecue zomerfeest voor alle bezoekers van de gemeente.

Ook Onze Profeet uit Nigeria komt ons ondersteunen met Programma’s komende jaren.

 

fullsizeoutput_d73

Doelstelling

LCSVM is een ontmoetingsplek voor gelovigen die samenkomen om God te aanbidden en onderwijs te ontvangen om elkaar op te bouwen in het christelijk geloof.  Dit doet zij op de volgende manieren:

Aanbidden: Jezus Christus erkennen als Heer en Heiland die spoedig terug zal komen.

Elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde om te volharden en zijn terugkomst te verwachten.

Anderen die God niet kennen, aanmoedigen met evangelisatie om Hem ook aan te nemen als hun Heer en Heiland.

LCSVM ondersteund een iedereen met onderwijs, genezen en bevrijding op basis van het woord van God.

Met evangelisatie brengen wij het woord van God aan anderen die daar behoefte aan hebben.

 

Sterkten en zwakten

Sterke punten

De Evangelisten hebben al twee jaar ervaring in het brengen van Gods woord voor een publiek. De bezoekers hebben een multiculturele achtergrond. 

De Praise en worship team heeft ervaring in het zingen en bespelen van de muziek instrumenten.
Het gebouw waarin wij verkeren is in goede staat en is voor lange tijd te gebruiken. Dit wordt gedeeld met baptisten gemeente.

Daarnaast zijn er 3 Sponsor die ons financieel ondersteunen dit zijn: Eloks foundation, Helpin international en Global Westinga Audit en Camila Suarez.

 

Zwaktes en oplossingen

LCSVM wil een gemeente zijn waarin mensen met een multiculturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten. Daarom vindt zij het belangrijk dat er Engelse en Nederlandse vertalers aanwezig zijn die kunnen ondersteunen tijden onderwijs avonden.

Dit is nog een min punt voor de gemeente waaraan gewerkt wordt. Daarnaast streeft LCSVM naar beschikbare ruimte voor de kinderen van bezoekers om ze op te vangen tijdens de samenkomsten. Hieraan wordt er gewerkt.