Wie Zijn Wij

Living Christ Spirit and Voice Ministry

 

Is een kerkelijke instelling voor een ieder die Jezus wil kennen, zoals de Heilige Geest ons leert. Een non-profit-organisatie geleidt door Gods Geest om het koninkrijk van God bekend te maken aan een ieder.

Onze leidraad is de Bijbel, het woord van God.  Onze hoofdkantoor is gevestigd in Nigeria. Onze Profeet heet Emanuel John Eghofa. Vervult van Gods Geest vanuit Gods woord en Zijn kracht bedienen wij anderen met genezing en bevrijden van eigen vernietiging in de naam van Jezus

Wij geloven dat Jezus mensen uitkiest om zijn werk op aarde voor te zetten. Maar wat in de wereld ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de  Wijzen te beschamen, Wat in de wereld zwak is heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen, Wat in de wereld onbeduidend is en wordt veracht , wat niets is, heeft God uitgekozen.

Wat in de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om van wat wel iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zicht tegenover God op iets beroemen.

1 korintiers 1: 27-30 (eo) .

 

24775145_945903102223762_7449630201247495969_n