Sonja

Sonja

Ik moest een operatie ondergaan waarbij ik  voor 90 % het risico liep dat mijn baarmoeder verwijderd zou worden. Ik ben nog erg jong en wil nog kinderen.

Daarom bad ik tot God en sprak ik met de man van God (Evangelist). Geleidt door Gods geest gaf hij mij instructie om te volgen Ik heb de instructie gevolgd en de operatie is doorgezet. Na de operatie bleekt dat mijn baarmoeder niet verwijderd hoefde te worden.

” Prijs God! Dank u Jezus. “

Ik dank Jezus hiervoor en aanbid Hem ook en de praise and worship team van de gemeente.