Sonja

Sonja

Ik moest een operatie ondergaan waarbij ik voor 90% het risico liep dat mijn baarmoeder verwijderd moest worden.  Maar ik ben nog erg jong en wil ook kinderen!

Daarom bad ik tot God en sprak ik met de man van God (Evangelist). Geleid door Gods geest gaf hij mij instructie om te volgen. Deze instructie heb ik  gevolgd. De operatie was een succes. Mijn baarmoeder hoefde niet verwijderd te worden.

” Prijs God! Dank u Jezus. “

Ik dank Jezus hiervoor en aanbid Hem.  natuurlijk ook de man of God en de praise and worship team van de gemeente.